Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (“Noteikumi”, “Līgums”) ir līgums starp SIA Mini Me (reģ. Nr. 44103127547, Rostokas 7, Rīga, LV-1029) (“SIA Mini Me”, “mēs” vai “mūsu”) un jums (“Lietotājs”, “jūs” vai “jūsu”). Šis līgums nosaka vispārīgus lietošanas noteikumus par to, kā jūs izmantojat vietni lakids.store un jebkuru no tās produktiem vai pakalpojumiem (kopā – “vietne” vai “pakalpojumi”).

Profili

Ja vietnē izveidojat kontu, jūs esat atbildīgs par sava konta drošības uzturēšanu, un jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek ar kontu, un par visām citām darbībām, kas ar to saistītas. Mūsu pienākumos neietilpst pārbaudīt jaunizveidotus profilus pirms jums ir iespēja tajos pierakstīties un izmantot tos, bet izņēmuma kārtā – tas var tikt darīts jebkurā laikā. Jebkura veida nepatiesas kontaktinformācijas sniegšana var novest līdz jūsu konta darbības pārtraukšanai. Jums nekavējoties jāpaziņo mums par jebkuru gadījumu, kad profils izmantots pret jūsu gribu vai citiem drošības pārkāpumiem. Mēs nebūsim atbildīgi par jūsu darbībām vai bezdarbību, ieskaitot jebkāda veida zaudējumus, kas radušies šādu darbību vai bezdarbības rezultātā. Mēs varam apturēt, izslēgt vai dzēst jūsu kontu (vai jebkuru tā daļu), ja mēs pamanām, ka esat pārkāpis kādu no šī līguma noteikumiem vai jūsu rīcība vai saturs var kaitēt mūsu vietnes reputācijai. Ja mēs izdzēsīsim jūsu kontu iepriekš minēto iemeslu dēļ, jūms nebūs tiesības izveidot jaunu profilu, lai izmantotu mūsu pakalpojumus. Mēs paturam tiesības bloķēt jūsu e-pasta adresi un interneta protokola adresi, lai novērstu atkārtotu reģistrāciju.

Lietotāja saturs

Mums nepieder nekādi dati, informācija vai materiāli (“Saturs”), ko jūs iesniedzat vietnē, izmantojot pakalpojumus. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visa iesniegtā satura precizitāti, kvalitāti, likumību, uzticamību, piemērotību un intelektuālā īpašuma tiesībām vai lietošanas tiesībām. Mēs esam tiesīgi uzraudzīt un pārskatīt saturu vietnē, kuru jūs iesniedzat vai izveidojat, izmantojot mūsu pakalpojumus. Ja vien jūs paši nesniedzat mums atļauju, vietnes izmantošana nedod mums tiesības izmantot, reproducēt, pielāgot, modificēt, publicēt vai izplatīt jūsu izveidoto vai jūsu lietotāja kontā saglabāto saturu komerciāliem, mārketinga vai citiem līdzīgiem mērķiem. Bet jūs piešķirat mums atļauju piekļūt sava lietotāja konta saturam, kopēt, izplatīt, uzglabāt, pārsūtīt, formatēt, parādīt un izpildīt tikai tā, kā tas nepieciešams, lai atvieglotu un uzlabotu jums mūsu vietnes izmantošanu. Mēs paturam tiesības, kaut arī tas nav mūsu pienākums, pēc saviem ieskatiem noraidīt vai dzēst saturu, kas, pēc mūsu viedokļa pārkāpj kādu no mūsu noteikumiem vai ir jebkādā veidā kaitīgs mūsu vietnei.

Maksājumi

Jums jāapmaksā visi nodokļi vai nodevas saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un piestādīto rēķinu, kas ir spēkā brīdī, kad ir jāveic apmaksa par precēm un pakalpojumiem. Privāto datu apmaiņa starp vietni un tās lietotājiem notiek, izmantojot SSL drošu sakaru kanālu, un tā ir šifrēta un aizsargāta ar ciparparakstiem. Ja, pēc mūsu domām, jūsu pirkums ir paaugstināta riska darījums, mēs pieprasīsim, lai jūs mums iesniedzat derīgas valdības izsniegtas personas identifikācijas fotoattēla kopiju un, iespējams, nesen izmantotā kredītkartes vai debetkartes bankas pārskata kopiju veiktajam pasūtījumam. Mēs paturam tiesības mainīt pieejamās preces un to cenu jebkurā laikā. Mēs arī paturam tiesības atteikties no jebkura pasūtījuma, kuru jūs veicat mūsu vietnē. Mēs varam pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atcelt preces vai preču daudzumu, kurus iegādājusies viena persona, mājsaimniecība vai atsevišķam pasūtījumam. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti vienā klienta kontā, ar to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumus, kas izmanto to pašu norēķinu un/vai piegādes adresi. Gadījumā, ja mēs izmainām pasūtījumu vai atceļam to, mēs mēģināsim jūs informēt, sazinoties ar e-pasta un/vai rēķina adresi/tālruņa numuru starpniecību, kas norādīti pasūtījuma veikšanas laikā.

Informācijas precizitāte

Reizēm tīmekļa vietnē var nonākt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas un neprecizitātes, kas var attiekties uz akcijām un piedāvājumiem. Mēs paturam tiesības labot visas kļūdas, neprecizitātes, kā arī mainīt vai atjaunot informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja jebkura informācija vietnē vai citos saistītos pakalpojumos ir neprecīza, jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (ieskaitot pēc pasūtījuma veikšanas). Mēs neuzņemamies nekādus pienākumus atjaunot, grozīt vai precizēt informāciju vietnē, ieskaitot, informāciju par cenu, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums. Neviens noteikts atsvaidzināšanas datums, kas tiek publicēts vietnē, nav jāuzskata par norādi, ka pilnīgi visa informācija vietnē vai par jebkuru citu saistītu pakalpojumu ir tikusi atjaunota vai mainīta.

Satura glabāšana

Mēs neesam atbildīgi par satura uzglabāšanu mūsu Vietnē. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda satura pazušanu vai dzēšanu. Tikai jūs esat atbildīgi par sava satura rezerves kopiju izveidošanu nepieciešamības gadījumā. Neskatoties uz iepriekšminēto, dažos gadījumos bez jebkādām saistībām mēs, iespējams, varēsim atjaunot dažus vai visus jūsu datus, kas ir dzēsti no noteikta datuma un laika, kad mēs, iespējams, būsim dublējuši datus mūsu pašu vajadzībām un mērķiem. Mēs negarantējam, ka vajadzīgie dati būs pieejami.

Saites uz citām vietnēm

Lai gan šī vietne var būt saistīta ar citām vietnēm, šis fakts neapstiprina sponsorēšanu, vai jebkura cita veida saistību ar saistīto vietni, ja vien mūsu vietnē par to nav īpašas norādes, informācijas. Dažas no tīmekļa vietnes saitēm var būt “sadarbības saites”. Tas nozīmē, ka, noklikšķinot uz saites un iegādājoties preci, SIA Mini Me par to saņems komisiju. Mēs neesam atbildīgi par pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam neviena cita uzņēmuma vai privātpersonas piedāvājumiem vai viņu vietņu saturu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai atbildību par trešo pušu darbībām, precēm, pakalpojumiem un saturu. Jums vajadzētu rūpīgi pārskatīt jebkuras vietnes juridiskos paziņojumus un citus lietošanas nosacījumus, kuriem piekļūstat, izmantojot tiešsaiti no mūsu vietnes. Jūsu saistības un darbības ar citām vietnēm ārpus mūsu vietnes ir jūsu pašu risks.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Šis Līgums nenodod jums nekādu intelektuālo īpašumu, kas pieder SIA Mini Me vai trešajām personām, un visas tiesības, īpašumtiesības un intereses par šādu īpašumu (starp pusēm) paliek vienīgi SIA Mini Me. Visas preču zīmes, grafikas un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar mūsu vietni vai pakalpojumiem, ir SIA Mini Me ir mūsu reģistrētas vai mūsu licenču devēju preču zīmes. Citas preču zīmes, grafikas un logotipi, ko izmanto saistībā ar mūsu vietni vai pakalpojumiem, var būt trešo personu preču zīmes. Mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošana, nedod jums tiesības vai licences reproducēt vai kā citādi izmantot SIA Mini Me vai trešo pušu preču zīmes.

Izmaiņas un grozījumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šo līgumu vai nosacījumus attiecībā uz vietni vai pakalpojumiem, kas stājas spēkā pēc tam, kad tīmekļa vietnē tiek publicēta atjaunināta šī līguma versija. Kad tas tiks darīts, šīs lapas apakšā tiks atjaunots jaunās versijas datums. Vietnes turpmākā izmantošana pēc šādām izmaiņām nozīmē jūsu piekrišanu šādām izmaiņām.

Šo noteikumu pieņemšana

Jūs piekrītat, ka esat izlasījis šo līgumu, un piekrītat visiem noteikumiem. Izmantojot vietni vai tās pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šī līguma nosacījumus. Ja jūs nepiekrītat šī līguma nosacījumiem, jūs neesat nedrīkstat izmantot vai piekļūt vietnei un tās pakalpojumiem.

Sazināšanās ar mums

Ja vēlaties sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk par šo līgumu, vai vēlaties sazināties ar mums par citiem jautājumiem, kas ar to saistīti, varat nosūtīt mums e-pastu uz info@lakids.store

Šis dokuments pēdējo reizi tika atjaunots 2019. gada, 10. oktobrī